• Servicii
Avocat Andreea Buhuș

 


  • Elaborarea sau modificarea Statutului Asociației/Fundației;
  • Întreprindere demersuri legale, inclusiv reprezentare în fața organelor competente în vederea rezervării și obținerii disponibilității denumirii;
  • Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în fața instanței de judecată în vederea dobândirii personalității juridice și înscrierea Asociației/Fundației în Registrul Special sau pentru înregistrarea mențiunilor intervenite ca urmare a modificării membrilor Asociației/Fundației, scopului, obiectivelor ș.a.;
  • Obținere extras din registrul special, inclusiv legalizări ale încheierilor definitive;
  • Întreprindere demersuri pentru obținere cazier fiscal și/sau cazier judiciar.