Business

Business

  • Consultanță juridică și elaborare due diligence;
  • Asistență la negocierile cu partenerii contractuali;
  • Redactare și revizuire a contractelor civile și comerciale;
  • Analiza contractelor și a clauzelor abuzive sau neuzuale;
  • Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în litigii demarate pentru angajarea răspunderii contractuale în caz de neexecutare și recuperare a prejudiciilor cauzate;
  • Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în litigii având ca obiect concurența neloială;
  • Recuperare de creanțe prin procedura de drept comun, prin procedura ordonanței de plată sau a cererii de valoare redusă;
  • Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în procedura executării silite;
  • Întreprindere demersuri pentru obținere cazier fiscal și/sau cazier judiciar.