Drept civil

Avocat Andreea Buhuș

Drept civil

  • Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare pentru negocierea, revizuirea sau redactarea contractelor civile sau comerciale;
  • Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în vederea recuperării creanțelor (somații de plată, ordonanțe de plată, cereri de valoare redusă, acțiuni civile de fond);
  • Consultanță juridică, elaborare acte cu caracter juridic, asistență juridică și reprezentare în raport de terți, dar și în fața instanțelor de judecată (elaborare notificări, somații, solicitări ș.a.), elaborare, semnare, înregistrare și reprezentare în: acțiune în răspundere delictuală/contractuală; acțiune în pretenții; acțiune privind starea de coproprietate/ieșire din indiviziune; acțiune având ca obiect apărarea dreptului de proprietate privată; acțiune ce vizează dezmembrămintele dreptului de proprietate privată; acțiune având ca obiect uzucapiunea ș.a.
  • Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în procedurile de executare silită atât pentru creditori cât și pentru debitori;
  • Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare pentru punerea în executare a hotărârilor pronunțate de instanțele judecătorești;
  • Întreprindere demersuri pentru obținere cazier fiscal și/sau cazier judiciar.