Drept societar și comercial

Avocat Andreea Buhuș

Drept societar și comercial

 • Consultanță juridică, redactare acte (inclusiv bilingve) pentru înființare, modificare, dizolvare, radiere S.R.L./S.A., și reprezentare în raport de Oficiul Registrului Comerțului;
 • Consultanță juridică, redactare acte necesare pentru înființare, modificare, radiere P.F.A./Întreprindere Individuală și reprezentare în raport de Oficiul Registrului Comerțului;
 • Consultanță juridică privind modificări ale structurii societare, precum cesiuni de părți sociale, majorări de capital social și alte modificări, precum divizări sau fuziuni și pregătirea documentelor necesare;
 • Recuperare creanțe prin procedura de drept comun, procedura ordonanței de plată sau a cererii de valoare redusă;
 • Consultanță juridică în materie de concurență neloială;
 • Obținere autorizații, atestări sau certificări necesare derulării business-ului;
 • Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în declanșarea procedurii de insolvență;
 • Asistență juridică și reprezentare în întreprinderea demersurilor pentru atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului;
 • Elaborarea cererilor de admitere a creanțelor la masa credală a debitorilor împotriva cărora s-a deschis procedura de insolvență;
 • Asistență juridică și reprezentare în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului;
 • Întreprindere demersuri pentru obținere cazier fiscal și/sau cazier judiciar.