Dreptul contraventional

Avocat Andreea Buhuș

Dreptul contraventional

  • Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în acțiuni având ca obiect plângere contravențională;
  • Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în procedurile judiciare aferente plângerilor contravenționale, raportat la: contravenții din domeniul rutier, al dreptului muncii, al dreptului mediului, contravenții aplicate în baza Legii 50/1991 privind autorizarea construcțiilor, precum şi din domenii prevăzute de dispoziții legale speciale (monumente istorice, agenții de turism ș.a.).