Dreptul familiei

Avocat Andreea Buhuș

Dreptul familiei

  • Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare atât în procedura contencioasă, cât și în procedura necontencioasă (în funcție de voința clientului) a divorțului;
  • Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în litigiile având ca obiect succesiunile legale sau testamentare (anulare testament, stabilire masă partajabilă și cotă aferentă fiecărui succesor, partajare bunuri ș.a., );
  • Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în litigiile având ca obiect partajul de bunuri comune;
  • Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în litigiile având ca obiect autoritatea părintească, stabilirea pensiei de întreținere, stabilirea paternității;
  • Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în litigiile având ca obiect stabilirea programului de vizitare/domiciliu al minorului;
  • Întreprindere demersuri pentru schimbarea numelui pe cale administrativă;
  • Întreprindere demersuri pentru transcrierea căsătoriilor/divorțurilor/nașterii/decesului intervenite pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene și nu numai;
  • Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în litigiile având ca obiect ordin de protecție;
  • Obținere duplicat pentru certificat de naștere, căsătorie ș.a.;
  • Întreprindere demersuri și reprezentare în fața instituțiilor publice sau private pentru activități de tipul: obținere pașaport; obținere cetățenie în funcție de situația familială a solicitantului ș.a.